Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FOLK-MED”
powstał w czerwcu 2000 r. jako spółka cywilna założona przez Panią Urszulę Gozdalską-Słowik oraz Panią Sabinę Dowda, stanowiąc uzupełnienie luki jaka powstała na rynku usług medycznych po likwidacji w Białogardzie publicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej.
W sierpniu 2006r została zmieniona forma prawna ze spółki cywilnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na początku powstania placówki świadczyliśmy jedynie usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jednak naszym podstawowym celem było i jest nadal rozszerzanie oferty świadczonych przez nas usług. I tak właśnie w dniu dzisiejszym poprzez ciągłe wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny medycyny jak również zarządzania możemy zaoferować Państwu kompleksową opiekę medyczną, której szczegóły przedstawione zostały
w zakładce OFERTA.

Członkowie Zarządu:
Urszula Gozdalska-Słowik, Alan Dowda
NIP 672-17-91-934 REGON 331066942;
nr KRS 0000261671;
Wysokość kapitału 500 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu:
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

01