Informacja nt. RODO

Informacja     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Folk-Med.” Sp. z o.o. reprezentowany przez Urszulę Gozdalską-Słowik i Alana Dowda. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – […]

Czytaj dalej