Informacja dotycząca koronawirusa

Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo interesantów, zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także do ograniczenia osobistych wizyt w placówkach Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ do minimum. Narodowy Fundusz Zdrowia   NZOZ „Folk-Med” kontakt: Tel: 943122605 Tel: 500257655 Tel: 797721317

Czytaj dalej


Informacja nt. RODO

Informacja     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Folk-Med.” Sp. z o.o. reprezentowany przez Urszulę Gozdalską-Słowik i Alana Dowda. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – […]

Czytaj dalej