PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

tablica- 1 strona

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

ZAPRASZAMY PACJENTÓW NASZEJ PLACÓWKI NA BEZPŁATNE BADANIA
Z ZAKRESU*:
• LIPIDOGRAM
• GŁUKOZA
• POMIAR CIŚNIENIA
• KONSULTACJA LEKARSKA

ROCZNIKI OBJĘTE PROGRAMEM
1961, 1966, 1971, 1976, 1981

*Lista Osób zakwalifikowanych przez NFZ do bezpłatnych badań dostępna w Rejestracji na 2-piętrze.